Mặt bằng tổng quan

Block HR1 Dự án Eco Green Sài Gòn bao gồm 2 Block A và Block B. Block cao 36 tầng, bao gồm 2 tầng hầm, tầng 1 – 2 thương mại dịch vụ, tầng 3 khu sinh hoạt cộng đồng và tầng căn hộ điển hình từ 4-36. Mỗi một sàn căn hộ chỉ có 11 căn. Trong đó có tới 10/11 căn có 2 mặt thoáng. Các căn có từ 2 đến 3 phòng ngủ diện tích từ 52 – 95 m2. Căn 2 phòng ngủ mang ký hiệu A và căn 3 phòng ngủ mang ký hiệu B. Mỗi Block đều có 5 thang máy (Schindler) và 2 thang thoát hiểm.

mat-bang-eco-green-sai-gon

  Mặt bằng căn hộ

  Căn hộ A1 - 64.30m2

  Căn hộ A3 - 65.25 m2

  Căn hộ A4 - 65.11 m2

  Căn hộ A7 - 66.57 m2

  Căn hộ A8 - 51.93 m2

  Căn hộ A9 - 74.94 m2

  Căn hộ B2 - 80.64 m2

  Căn hộ B5 - 94.74 m2

  Căn hộ B6 - 95.40 m2

  Căn hộ B10 - 87.24 m2

  Căn hộ B11 - 86.73 m2